Në Shkodër përkujtohet Israja dhe Miraxhi

17/02/2023

Në Shkodër përkujtohet Israja dhe Miraxhi Dita e xhuma, më 17 shkurt 2023, përkoi me natën e 27 të muajit Rexheb, në të cilën ka ndodhur mrekullia e madhe e Pejgamberit (a.s), Israja dhe Miraxhi. […]