Është Ramazan, është ndryshe, është Natë Kadri!

18/04/2023

Është Ramazan, është ndryshe, është Natë Kadri! Nuk ka si mexhliset e Ramazanit! Na bashkon një frymë, që na lartëson në pozitat e rimëkëmbjes, duke parë veten në pasqyrat e historisë, trashëgimisë dhe krenarisë legjitime! […]