Iftari i vëllazërisë Shkodër – Prizren – Ulqin!

Iftari i vëllazërisë Shkodër – Prizren – Ulqin!

Tradita e bukur e iftarit të tre myftinive të qyteteve Shkodër, Prizren dhe Ulqin, mblodhi të enjten, më 7 prill 2022, drejtuesit e tre myftinive, si dhe drejtues të shoqatave dhe instituteve të ndryshme, bashkëpunëtorë të Myftinisë Shkodër.