Monumentet e Medines së Ndriçuar

Monumentet e Medines së Ndriçuar

Këto ditë, banorët e zonës së Kubasë u dhanë lamtumirën shtëpive dhe fqinjëve të tyre pas shumë viteve të gjata, me të cilat ishin lidhur kujtimet dhe historia e tyre pranë një prej vendeve më të rëndësishme islame në Medine, që është xhamia e parë e ndërtuar në Islam.

Pejgamberi (a.s) e vendosi vetë xhaminë e Kubasë, e Allahu ishte ndihmësi i tyre.

Marrë në Fb nga: معالم المدينه النبوية (Monumentet e Medines së Ndriçuar)