101 vjet nga ndërrimi jetë i Sulltan Abdulhamid Hanit

10 shkurt 2019, dita e 101 vjetorit të ndërrimit jetë të Prijësit të besimtarëve, njërit prej halifëve më të fortë të Islamit, njërit prej politikanëve dhe ekonomistëve më mendjemprehtë në epokën bashkëkohore, Sulltan Abdulhamid Hani, All-llahu e mëshiroftë, e lartësoftë gradën e tij dhe e shpërbleftë për mbarë ymetin islam!

Laikët u përpoqën ta mbulojnë dhe ta errësojnë biografinë e tij, mbështetur edhe nga orientalistët dhe lëvizjet nacionaliste, duke e cilësuar si gjakatar dhe të padrejtë. Fshehën dokumentet që nxjerrin në pah të vërtetat! Por, një ditë e vërteta do të dalë në pah, duke triumfuar!

Akoma sot, përkujtimi i tij u prish rehatinë, teksa frikësohen se mos ringjallet historia e tij!

Rahmet pastë!

(Me përshtatje nga gjuha arabe: 
Muhamed B. Sytari,
nga faqja zyrtare e studiuesit skrupuloz:
Dr. Murhaf Sekka)