Urtësia e fillimit të sures së Israsë

✅ Urtësia e fillimit të sures së Israsë, me fjalën: “Subhane”, si mënyra më e mirë për t’i paraprirë kuptimit të duhur të një mrekullie të jashtëzakonshme.

✅ “Subhane”, si kulmi i adhurimit ndaj Zotit të gjithësisë, në dorën e të Cilit është gjithësia, shkaqet dhe “ligjet e natyrës”!

✅ Kur Allahu i Madhëruar është me ty, mos u tremb, vazhdo rrugën dhe jeto me dinjitet e vlera, se gjithësia me ç’ka në të nuk vlejnë më as sa një zerre në një krah mize!

Linku i plotë: