Nekrologji –  Haxhi Fejzi Zaganjori

Nekrologji –  Haxhi Fejzi Zaganjori

 • U lind në Shkodër, në lagjen Rus, më 23 mars 1945

        Arsimimi:

 • Shkollën fillore dhe 7-të vjeçare, 1958
 • Shkollën e mesme “Jordan Misja”, Shkodër, 1963
 • Universitetin Bujqësor në Tiranë, fakulteti i Inxhinierisë Pyjore, i diplomuar “Inxhinier Pyjesh”, 1969

MËSIMET FETARE

Para viteve ’90:

 • Ka përfunduar mejtepin në Xhaminë e Rusit me mësues besimi Hafiz Sabri Koçin.
 • Ka marre mësime individuale gjatë qëndrimit në Tiranë për pesë vite te ish drejtori i medresesë, Hafiz Sherif Putra me porosi të Hafiz Sabri Koçit.
 • Gjate kohës së pushimeve studentore në Shkodër ka marrë mësime tek Hafiz Sheuqet Boriçi, mbasi Hafiz Sabri Koçi ishte i burgosur.
 • Nga viti 1980 ka marrë mësime tek prof. Ismail Muça.

MBAS RIFILLIMIT TË BESIMIT E të HAPJES SE XHAMISË SË PLUMBIT

 • Pas viteve ’90:
 • Ka marrë mësime në shkencat e ndryshme islame për 12 vjet rresht.
 • Ka përfunduar si nxënës për 4 vite, çdo ditë Medresenë në Bushat, që njihej nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe ka marrë Ixhazetin, (diplomë) dhe është diplomuar “Imam Hatib” dhe “Vaiz”.
 • Ne vitin 1998 ka krye detyrën e Haxhit .

 TRAJNIME FETARE, SOCIALE DHE SHËRBIME TË NDRYSHME

 1. Ixhazet (diplomë), 1996
 2. Certifikatë për seminarin kualifikues të dhënë nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë.
 3. Certifikatë Mirënjohjeje ndër 10 imamët e vitit 2010 të dhënë nga Myftinia Shkodër.
 4. Certifikatë “Respekt” për kontributin për zhvillim e përmirësimin e jetës komunitare, e dhënë nga shoqata e gruas “Hapa të Lehtë”.
 5. Certifikatë Mirënjohjeje për angazhimin e ruajtjes se traditës shekullore të “Hatmes Sherife” dhënë nga Myftinia Shkodër.
 6. Certifikatë Mirënjohjeje për kontributin në gazetën “Udha Islame” dhënë nga Myftinia Shkodër.
 7. Certifikatë Mirënjohjeje për kontributin në gazetën “Drita Islame” akorduar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë.
 8. Diplomë nga Misioni i Pajtimit Mbarëkombëtar Shqiptar me motivacion: “Për kontribut të veçantë për krijimin e misionit të pajtimit Mbarëkombëtar Shqiptar dhe për parandalimin dhe pajtimin e konflikteve në gjithë trojet shqiptare”
 9. Certifikate trajnimi dhe kontribute të mendimeve të ndalimit të konflikteve ndërfetare të dhënë nga USAIDI, trajnim me dy faza në vitin 2004 dhe në vitin 2005.
 10. Certifikatë së bashku me dinstiktivin e paqes dhuruar nga Vatikani me rastin e lutjes në Tropojë për Kosovën në kohën fillimit të luftës.
 11. Në vitin 2019, Këshilli Bashkiak i Shkodrës i akorduar titullin “Mirënjohja e qytetit”

DETYRAT FETARE

 1. Që në fillim të rifillimit të riorganizimit të Myftinisë Shkodër ka marrë pjesë në organizimin të punëve dhe ndjekjen e tyre, për riparim dhe ndërtuar në qytet e fshate, si dhe me punën organizuese të përurimeve.
 2. Gjatë një periudhe të gjate ka mbajtur vase (ligjërata) në shumë xhamia si në ditë xhumaje dhe për ceremoniale të ndryshme si në Bushat, Mjedë, Melgushë, Shkjezë, Mes-Myselim, Kullaj, Drisht, Ura Shtrenjtë, Grudë-Fushë, Jubicë, Laçaj, Shirq, Shirokë, Kiras, “Ebu Bekër”, Plumbit, Ganjollë, Kosmaç, Teqen e Rufaive në Shkodër, Berat dhe Krujë. Në xhamitë e Beratit, Prizrenit dhe Ulqinit, Sarandë, Peshkopi, Pukë, Kavajë, Vlorë, Lezhë, Krujë e në mënyrë të veçantë në xhaminë e Rusit.
 3. Prej vitit 1996 dhe deri 2021 ka qenë mësues besimi në xhaminë e Rusit.

EMËRIMET

Nga viti 1992 e deri 1996,  me vendim të Myftiut të Shkodrës dhe të këshillit të Myftinisë ka qenë emëruar në rolin e zv/Myftiut.

Në vitin 1996, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emëron Vaiz i Shkodrës

Nga viti 2001 deri 2021 imam dhe hatib në xhaminë e Rusit.

Në vitin 2009, dekret nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, emërim Ndihmës/Myfti i Zonës Shkodër.

DETYRA NË FUNKSION TË BESIMIT DHE TË SHOQËRISË

Nga viti 1992 anëtar i Këshillit të Myftinisë Shkodër dhe anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë deri në vitin 2006.

Në vitin 2007 deri 2011 anëtar dhe sekretar i Këshillit të Myftinisë Shkodër.

Në vitin 2015 dhe në vazhdim anëtar dhe sekretar i Këshillit të Myftinisë Shkodër.

VEPRIMTARI TË TJERA

 • Ka qenë nismëtari kryesor i krijimit të shoqatës se intelektualeve “Kultura Islame” dega Shkodër në vitin 1995 dhe nga ai vit e deri 2005 ka qenë sekretar i saj.
 • Ka qenë përfaqësuesi i Myftinisë Shkodër në pajtimet e gjaqeve dhe ndalimin e konflikteve.

NGJARJET E VITIT 1997

Në vitin 1997 në bashkëpunim me Komunitet e tjera fetare ka dale rrugë më rrugë, derë më derë në mitingje, lëvizje në këmbë e me mjete për të evituar vrasjet ndërmjet besimeve, se kështu trumbetohej. Ka bashkëpunuar me media dhe po ashtu në minaret e xhamisë ishin të lidhur me stacionet e Radios dhe TV, ku jepnim herë pas here mesazhe paqeje dhe dashurie, që të uleshin armët.

Gjatë vitit 1997 deri në 1998 ka qenë përfaqësues i Myftinisë Shkodër çdo ditë në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, Qarkut, Prefekturës, etj, rreth trazirave të kohës.

Ka marrë pjesë në të gjitha takimet me Ministrin e Brendshëm, në Kryeministri, Kuvend e në Presidencë, në takimet me të huajt si dhe në takimet me Vranickin, si përfaqësues i OSBE-së.

Ka organizuar me të tjerët pjesëtarë të komuniteteve, dorëzim armesh në Shkodër, Lezhë, Pukë dhe Rrëshen.

Në periudhën e ardhjes së vëllezërve kosovarë në Shkodër, si përfaqësuesi i Myftinisë Shkodër ka bashkëpunuar me Prefekturën, me organizata shtetërore, komunitet fetare, shoqata islame, që kanë dhënë një ndihmesë të madhe.

Ka marrë pjesë në simpoziume e sezone shkencore, takime e konferenca kombëtare e ndërkombëtare për problemet fetare e sociale kundër drogës, alkoolit, duhanit, etj.

Ka drejtuar për 13 vjet emisionin në Radio Shkodra të titulluar: “Kulturë Islame”. Ka përgatitur rreth 1500 materiale teologjike, filozofie, sociale, historie, figura të ndryshme dhe Traditë Profetike.

Ka kryer mbi 1500 kurorëzime në xhaminë e Fushë Çelës, etj.

Ka shkruar në gazetën “Drita Islame” rreth 250 artikuj të spektrave të ndryshëm si dhe në gazetën “Udha Islame”, në revistën “Njeriu”, “Tribuna Demokratike”, “Shkodra”, “Drita e Dijes”, etj.

DETYRAT SHTETËRORE

 • Ka punuar inxhinier pyjesh dhe njëkohësisht Përgjegjës Sektori në Dukagjin, Postribë, Shllak, Malësi e Madhe, Nënshkodër, Oblike – Ana Malit ,Vau Dejës dhe Shkodër.
 • Shef i shfrytëzimi të pyjeve të rrethit Shkodër.
 • Pedagog në teknikumin e pyjeve – 5 vjet.
 • Anëtar i rrethit Shkencor të pyjeve – 20 vjet.
 • Ka përfunduar studimin mbi përhapjen e bimëve medicinale në rrethin e Shkodrës.
 • Ka përfunduar studimin e përmasimit të pyjeve të pishave në Mnel Vig, qe zbatohet edhe sot,
 • Ka përfunduar studimin e zonës Theth, Breg Lumi, Toplanë, që janë zbatuar për mbjelle pishash dhe sot janë masive të mëdha.
 • Ka përfunduar studimin e shelgjishteve të Rrethit për prodhim thupra ku jene punësuar 400 punëtorë në ndërmarrjen e Zunkthave. Studimi ka qenë parashikuar deri 1995.

VLERËSIME TË NDRYSHME:

 1. Faik Luli e Islam Dizdari në gazetën “Drita Islame”.
 2. Adem Sala (Kraja) mbi veprimtarinë e H.Fejzi Zaganjori në “Drita Islame”.
 3. Me iniciale nga Korça, vlerësim për ciklin “Mirësia”në gazetën “Drita Islame”.
 4. Nexhmi Bushati në librin “Daut Borici”.
 5. Faik Luli në librin “Kontributet e intelektualëve islamë në vitet e demokracisë”.
 6. Islam Dizdari, Faik Luli, Nexhmi Bushati në librin e 40 Hoxhallarëve.
 7. Ismail Aga aktiviteti i Shoqatës Drita Hyjnore dhe në librin Njeriu.
 8. Maksim Gjinaj dhe Petrit Bexhani “Libra në gjuhen shqipe për Islamin”.
 9. Angelo Massafra në librin “Pese vjet ipeshkëv”
 10. Imam Muhamed Sytari në librin “5 vjet Udha Islame”.
 11. Në shumë libra të ndryshëm të hartuar nga autorë në bibliografinë e tyre janë referuar shkrimeve të Haxhi Fejzi Zaganjori.