“Ata nxitonin për vepra të mira…”

16/09/2018

Në suren “El-Enbija”, All-llahu i Madhëruar përmend edhe Hz. Zekerijain (a.s.) dhe familjen e tij të nderuar. Ndër të tjera përmend një prej cilësive të spikatura të kësaj familjeje besimtare dhe të përkushtuar ndaj Fjalës […]