Lebbejke..!

10/12/2018

Këto ditë korpusit të veprave të Imam Muhamed B. Sytarit iu shtua botimi i një libri të ri, i titulluar “Lebbejke..!” Në udhëshkrimin e autorit Sytari, kjo vepër shënon numrin 22. Një bibliotekë që pasuron […]