Takim pune me myezinët e qytetit

09/09/2021

Para drekën e të enjtes, më 9 shtator 2021, u zhvillu një takim pune me myezinët e xhamive të qytetit, me qëllim përmirësimin e punës së tyre fisnike si dhe rritjen e përkushtimit të tyre […]