Ky shekull është shekulli i Islamit!

11/09/2021

Një fé, që nisi me fjalën e shenjtë: “Lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi (çdo gjë)” dhe shpalli si mision përmbyllës të krejt shpalljeve të historisë së njerëzimit: “Ne nuk të dërguam ty […]