Hoshgjéldën..!

17/01/2022

Hoshgjéldën..! Vizitat e njerëzve të mëdhenj dhe miqve të shtrenjtë, janë përherë burim kënaqësie dhe një lloj ripërtëritjeje e rendit e shendit, pa përmendur begatinë e harenë që na përfshin pa përjashtim. E tillë është […]