675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë

675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë

675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë

Ditën e shtunë paradite, më 23 mars 2024 Myftinia Shkodër me mbështetjen e shoqatave dhe fondacione bamirëse kanë shpërndarë 500 pako ushqimore.

Fillimisht u bë shpërndarja e 100 pakove te xhamia Ura e Bunës për tërë familjet e kësaj lagje, të cilët janë lënë pas dore nga institucionet përkatëse dhe jetojnë në mjerim të thellë.

Pastaj, vijoi shpërndarja te xhamia e Kirasit e 300 pakove për jetimët, të cilët ndihmohen në mënyrë të vazhdueshme nga shoqatat bamirëse të Kuvajtit, por jo vetëm.

Shpërndarja tjetër vijoi me 100 pako për shoqatën e Para-Tetraplegjikëve, me seli te shkolla “Ali Laçej”.

Gjithsej këto 500 pako u mundësua nga Bejtuz-Zekat të Kuvajti, En-Nexhat El-Hajrije të Kuvajtit dhe zbatuar nga Komuniteti i Bashkuar Kuvajtian për Bamirësi.

Një falënderim i veçantë edhe për z. Erion Hasmegaj, koordinator për zonën e Shkodrës, për jetimët dhe ndihmat e tjera, që shpërndahen nga shoqatat në fjalë.

Më herët, ditën e enjte, më 21 mars 2024, u bë shpërndarja e 175 pakove ushqimore për fshatrat Mjedë, Shirq dhe Kullaj, pikërisht nga xhamitë përkatëse të tyre, të cilat u mundësuan nga fondacioni “Mirësia”.

Myftinia Shkodër falënderon përzemërsisht donatorët bamirës nga shteti i Kuvajtit, të cilët janë gjithmonë bujarë me popullin shqiptar, familjet dhe shtresat e ndryshme, që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje.