Me zemër të mirë dhe me mirësi e begati Vitin e Ri Hixhri 1446

Me zemër të mirë dhe me mirësi e begati Vitin e Ri Hixhri 1446

Me rastin e vitit të Ri Hixhri 1446, Myftinia Shkodër ju uron:

Me zemër të mirë dhe me mirësi e begati Vitin e Ri Hixhri 1446.