UDHËZIM

Me udhëzim të Myftiut të Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, ceremonitë e namazit të xhumasë, ditën e xhuma, më 13 janar 2017, në të gjitha xhamitë e Shkodrës do të zhvillohen të reduktuara në 10 minuta (hytbeja dhe namazi).

Ky udhëzim jepet për shkak të temperaturave të ulëta dhe përfshin krejt xhamitë e Shkodrës, qytet e fshat!