Ne jemi muslimanё dhe jemi krenarё qё jemi muslimanё!

08/04/2016

Tё gjitha falёnderimet e plota dhe madhёshtia absolute i takojnё vetёm All-llahut, Zotit tё vetёm tё botёve, Poseduesit tё gjithçkaje, Krijuesit Fuqiplotё, Furnizuesit, Atij qё kur dёshiron diçka urdhёron: “Bёhu” dhe ajo bёhet! Salavatet dhe […]

“A thua vallë, u zhduk halifati nga gjithësia?!”

04/03/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të botëve, Krijuesit të universit e galaktikave, Furnizuesit të krejt krijesave pa lodhje e mund, Mëshiruesit, Falësit, Udhëzuesit, […]

1 9 10 11