Projekti i ri i derseve në xhamitë e Shkodrës

30/09/2016

Ditën e xhuma, më 30 shtator 2016, përfundoi projekti tremujor i qarkullimit të imamëve të qytetit për hytbet e xhumasë. Në vija të përgjithshme, kjo lëvizje pati anët e saj pozitive dhe një ndikim të […]

Lexim të mbarë të mësimeve të Hixhretit!..

30/09/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë të vetmit Zot të gjithësisë, All-llahut të Madhëruar, i Cili e bëri ngjarjen e Hixhretit, shenjë prej shenjave të madhështisë së Islamit ndër shekuj. I […]