Zimitët (2)

08/06/2020

Që nga formimi i shtetit (osman) numri i komunitetit zimmî rritej vazhdimisht, sidomos pas pushtimit të Stambollit, kështu që një numër i komsiderueshëm i këtij komuniteti ishte i pranishëm deri më rënien e shtetit osman. […]