I dashtun Gazjon..!

26/07/2020

I dashtun Gazjon..!(çdo fjalë e mirë për ty, nuk është kurrë e tepërt…) Herën e kaluar, kur para pak ditësh folëm, ti mezi merrje frymë, megjithatë njerzilleku jot dominoi mbi realitetin… Edhe në atë telefonatë, […]