Familja e Hz. Ibrahimit (a.s.) dhe Kurban Bajrami…

31/07/2020

Gjatë këtyre ditëve kam jetuar me modelin e asaj familjeje të bekuar të cilën All-llahu (xh.sh.) e bëri shembull në Kur’anin Famëlartë, atë “Ehli Bejt” të madhnueshëm të cilët All-llahu i Madhëruar i përmendi në […]