Hatmeja Sherife, bekim dhe mirësi për besimtarët

31/05/2019

Ditën e xhuma, pas namazit të iqindisë, me praninë e shumë besimtarëve dhe besimtarëve, u zhvillua ceremonia e mbylljes së Hatmes Sherife në xhaminë e Parrucës. Leximi i plotë i Kur’anit Famëlartë, apo siç njihet […]

1 2 3 4