Namazi i teravisë gjallëron xhamitë e Shkodrës

15/05/2018

Prej specifikave të Muajit të Begatë të Ramazanit është edhe namazi i teravisë. Ky namaz falet vetëm gjatë netëve të Ramazanit, menjëherë pas namazit të jacisë. Namazi i teravisë është prej syneteve të forta e […]

1 2 3 4